Hvorfor Stor-Oslo Eiendom velger Defigo som en del av deres strategi for bærekraftig byutvikling

Defigo er en del av Stor-Oslo Eiendoms smarte og fremtidsrettede boligprosjekter.

Mathis Grimstad er administrerende direktør i Stor-Oslo Eiendom, en eiendomsutvikler i Stor-Oslo. Han er kjent i det skandinaviske PropTech-miljøet for å være en lidenskapelig talsperson for bærekraftig eiendomsutvikling og en fremtidsrettet leder.‍

Stor-Oslo Eiendom har valgt å administrere adgangskontroll for deres portefølje av bygninger med Defigo. De har også gått inn som investor i selskapet. Forrige måned satte jeg meg ned med Mathis for å diskutere hvorfor de valgte Defigo, og hvordan Defigo passer inn i deres ambisiøse strategi om å bygge fremtidens by.

Utvikler fremtidens bygninger, på en bærekraftig måte

“Hva gjør Stor-Oslo Eiendom?”, spurte jeg ham først.

“Stor-Oslo Eiendom jobber med byutvikling og utvikling av eiendomsprosjekter. Vi kjøper eiendom og jobber med reguleringsplaner satt opp av kommuner. Deretter utvikler vi, gjennomfører og bygger disse prosjektene. Prosjektene vi er involvert i er både bolig, næring og bygulv.”

Ifølge en rapport fra FNs miljøprogram står byggebransjen for om lag 40 prosent av klimagassutslippene i verden, bransjen tvinges derfor til å innovere for å skape en mer bærekraftig verden.. Mathis poengterer bærekraftsproblemet relatert til bransjen helt i begynnelsen av samtalen vår, og denne utfordringen ser ut til å være noe av det som driver Stor-Oslo Eiendom som organisasjon:

“Vårt mål med å gjøre det vi gjør, er å utvikle gode steder å være, bo og leve. Det handler veldig mye om bærekraftig byutvikling. Så framtidens tettsteder, byer og lokalsamfunn kommer til å se helt annerledes ut enn de gjør i dag. [...] Vi ønsker å være med på reisen mot det «grønne skiftet»”.

For Stor-Oslo Eiendom spiller teknologi en stor rolle for å nå deres mål om mer bærekraftige byer. Ifølge Mathis bør utviklere fokusere på å digitalisere bygninger for å gjøre dem mer effektive. “Vi tenker jo at digitalisering og ny teknologi er en stor del av det å kunne nå de målene om en mer bærekraftig utvikling. Vi ønsker derfor å utfordre nye selskaper til å utvikle ny teknologi. Det er ingen tvil om at teknologi er en stor del av løsningen for å gjøre byggebransjen mye mer effektiv”.

Hvordan Defigo passer inn i Stor-Oslo Eiendoms visjon

Mathis likte Defigo umiddelbart da han hørte om systemet for tre år siden.

“Første gang jeg hørte om Defigo var for tre år siden, og vi likte løsningen umiddelbart. Særlig tanken om at man kunne få en plattform som ga deg tilgang til byggene, og at den var trådløs, digital, og i skyen. Jo mer og mer vi så på Defigo, tenkte vi at dette systemet passer oss veldig godt”.

Han forklarer videre hvorfor han har så stor tro på systemet:

“Defigo har en veldig god plattform. Det handler ikke bare om å ha tilgang til dørene og bygget, men det er også en plattform hvor man kan jobbe videre med å styre alt innenfor husets vegger i leiligheten eller i bygget. En slik teknologiplattform har vi veldig tro på. Vi tror det er en stor del av løsningen for bolig og for smart hus”.

Skolebakken, et eiendomsprosjekt i stor-Oslo regjon
Skolebakken K: et av boligprosjektene til Stor-Oslo Eiendom

‍Innovasjon i en tradisjonell og regulert bransje

I en svært tradisjonell bransje ønsker Stor-Oslo Eiendom å tilby en ny og bedre løsning for adgangskontroll til sine kunder:

“Vi vil skille oss ut i forhold til våre konkurrenter. [...] Vår bransje er en veldig tradisjonell og konservativ bransje. Det er altfor mange gamle, tradisjonelle løsninger med ringeklokke og et porttelefonapparat på innsiden som egentlig er helt utdatert i forhold til mobiltelefon og app, som er det folk bruker mest i dag til å løse stort sett alle ting som man driver med, og det er klart at den type teknologi bør jo også inn i boligene. Defigo kommer jo definitivt med det”.

“En ny måte å tenke på, egentlig: fra det tradisjonelle fysiske røret du har i hånden og ringeklokken og sånn… Defigo er bare en ny måte tenke på adgangskontroll”.

Hjelper utviklere å effektivisere bygg

Jeg utfordret ham litt, det er tross alt andre aktører på markedet. Så hvorfor velge Defigo, egentlig? Mathis reflekterer rundt hvordan fremtiden involverer data, innsikt, sømløse integrasjoner, og hvordan Defigo hjelper Stor-Oslo eiendom med å gjøre byggene mer effektive.

“Bransjen vår er veldig regulert. Man må bygge ting innenfor visse parametere. Det er de samme prosessene som gjøres igjen, og igjen, og igjen. Veldig mange av disse prosessene kan digitaliseres og automatiseres. Jeg har derfor veldig tro på kunstig intelligens og maskinlæring. De siste årene har det kommet fram veldig mange nye tech-selskaper som ser på disse dataene som ligger der, og hvis man finner modeller som kan koble disse dataene sammen og også koble på automatisering, så kan man utvikle mer effektive boliger og ikke minst redusere kostnader.

Vi har sett mange selskaper som fokuserer på bruk av data og innsikt, og Defigo er en sånn type løsning, det er et ledd i en prosess som totalt sett kan gjøre byggebransjen bedre og mer effektiv.

Grunnen til at vi valgte Defigo og ikke noen av de andre andre løsningene for å åpne dører - for det fins jo flere - er at Defigo har denne plattformen som vi har tro på i forhold til smarthus, fordi man kan koble det opp mot flere andre teknologiske løsninger i bygget, og fordi systemet både er for næringsbygg og boligbygg”.

Mathis Grimstad, Administrerende Direktør i Stor-Oslo eiendom og Defigo kunde.

Defigo tilbyr en åpen plattform som kan kobles via API til flere teknologiløsninger med mål om å skape merverdi for kunden og menneskene som bruker bygningen hver dag.

“Når vi selger boliger til kundene våre, så har de også en forventning om at boligen deres er smart og fremtidsrettet. Det vi ser med Defigo er jo nettopp det at du får den digitale løsningen”.

Mathis Grimstad er administrerende direktør i Stor-Oslo Eiendom. Du kan følge ham på LinkedIn.

Innholdsfortegnelse

Eksperter på adgangskontroll

Dykk ned i de nyeste trendene, dra nytte av ekspertanalyser, delta i relevante webinarer med bransjeledere, og oppdag banebrytende teknologier. Alt samlet ett sted for deg som ønsker å følge med på trender i teknologi og eiendom.