Personvern hos Defigo

Vi behandler all informasjon om personvern i samsvar med relevante regler og forskrifter i Norge og GDPR. Brukere registrerer sine data i Defigo-systemet, og Defigo er ansvarlig som databehandlingsansvarlig for disse dataene.

Vi bruker kun din private informasjon i levering av våre egne tjenester. Vi vil aldri selge eller gi din private informasjon til andre eller bruke den til annet enn å markedsføre våre egne tjenester der vi tror det har høy grad av relevans for deg som en Defigo-bruker. Defigo kan også brukes anonymt, med et noe redusert funksjonsnivå. 

Informasjon som brukes, og hvordan den brukes

Personopplysningene som registreres er navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer og hvilken leilighet eller kontor du bruker Defigo på. 

Brukere kan alltid se hvilke personopplysninger som er registrert ved å bruke Defigo-appen. Brukere som ikke bruker appen kan når som helst be om informasjon om hvilke data som er registrert i systemet. Logger som brukes i drift og vedlikehold av systemet er aggregerte og anonymiserte. 

Brukere kan når som helst slette sin egen bruker fra systemet direkte fra appen. Brukere som ikke bruker appen kan be om at informasjon slettes av Defigo. Alle brukerdata vil da bli slettet fra systemet umiddelbart, men brukerdata vil bli lagret i sikkerhetskopier i maksimalt 90 dager etter at slettingen ble utført.

Personopplysninger håndteres kun av autorisert personell 

Defigo will ensure that only authorized personnel can manage your privacy information and that they are subject to a mandatory confidentiality agreement.

Taushetsplikten gjelder også etter opphør av avtalen med Defigo.

Defigo vil kun autorisere personell som av en eller annen grunn trenger tilgang til private data for å utføre jobben sin i levering av tjenester til våre brukere.

Sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger 

Defigo har implementert tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte alle personopplysninger. Dette inkluderer kryptering av data og kommunikasjon, systemer for autentisering og logging av sikkerhetsrelaterte hendelser.

Hvordan kan du gjennomgå bruken av personopplysninger, og hva skjer dersom de blir kompromittert? 

Du kan når som helst be om en gjennomgang av hvilke personopplysninger som lagres og hva de brukes til. I henhold til gjeldende regelverk kan Defigo ikke kreve kompensasjon for å gi en gjennomgang. Hvis det skjer et brudd på sikkerheten til personopplysningene, vil Defigo umiddelbart informere alle berørte brukere.

Sist Oppdatert: 7. januar, 2022