Inkluderende innovasjon: hvordan Defigo skaper løsninger for alle

Defigo utvikler tilgjengelige adgangssystemer med universell utforming for å møte behovene til ulike brukergrupper, inkludert eldre og personer med funksjonsnedsettelser. Disse løsningene støtter lovgivningen om likestilling og universell utforming, og krever ikke bruk av smarttelefoner eller apper.

Defigo er tuftet på prinsippet: det må fungere for alle.

Siden starten har vi hatt dette med oss i utvikling av tjenester og produkter. Grunnen til det er at det er viktig, både våre kunder og vi som teknologi og tjenesteleverandør har et ansvar for at alle skal føle trygghet og at livene deres begrenses av løsningene vi utvikler og leverer. En annen grunn er at dette er god forretning, både for samfunnet og for oss som selskap.

Det er mange såkalte elitegrupper i befolkningen. Eldre er den største gruppen og mer enn 10% av alle leiligheter i Norge er definert som eldreboliger hvor beboerene har behov for tjenester for å kunne fortsette å bo hjemme. Denne andelen øker kraftig i årene fremover. Vår erfaring viser at 10-15% av brukerne i en boligblokk, av ulike årsaker, ikke klarer å bruke en smarttelefon og er langt fra å kunne laste ned en app, noe som er et fremmedord for mange eldre. Det bør også legges til at ingen er så aktive brukere av porttelefonen som de eldre. Andre grupper er synshemmede, hørselshemmede, barn, grupper med ulike somatiske handikap og grupper med tilsvarende kognitive eller psykologiske utfordringer. Ingen av disse gruppene klarer å bruke løsninger utviklet for gjennomsnittet av den voksne funksjonelle befolkningen.

Joachim Stray, Gründer og Chief Product Officer i Defigo

I Norge og i den vestlige verden forøvrig er dette forankret i ulike lover og forskrifter. Universell Utforming er implementert i TEK17 og har som formål å stille krav til og å hjelpe leverandører og utbyggere å forstå hvilke behov som finnes og hvordan disse behovene best etterleves. Termen “ingen skal bli utelatt” stammer opprinnelig fra FN som en ledetråd til utvikling av samfunnet generelt og dette er også nedfelt i universell utforming som sier at løsninger skal “være brukbar og tilgjengelig for personer med ulike ferdigheter”.

Lov om likestilling og forbud mot diskriminering gjelder for borettslag og virksomheter – loven sier at det ikke er lov å forskjellsbehandle noen – og gjelder også for borettslag og sameier. Løsningene som etableres må ta hensyn til alle brukergrupper, uansett alder, funksjonsnedsettelse, graviditet, omsorgsoppgaver eller andre forhold.

I Defigo har vi flere ganger bistått kunder som har vært i ulike konfliktsituasjoner med enkelte brukere, særforbund eller andre grupper som har utfordringer med å bruke digitale systemer. Dette har vært reele juridiske konflikter hvor våre kunder har blitt truet med søksmål dersom de ikke fatter tiltak som gjør at den aktuelle brukeren eller gruppen blir bedre ivaretatt. Risikoen for rettslige etterspill er betydelig ved implementering av systemer som ikke er gjennomtenkt og vår erfaring er at interesseorganisasjonene som representerer disse gruppene mer en gjerne tar en fight.

Så hva har Defigo gjort for å understøtte disse brukergruppene?

Alle funksjoner, brukergrensesnitt og maskinvaren vår er bygget med universell utforming som grunnsten - i tillegg har vi bygget inn en hel rekke funksjoner og muligheter som er skreddersydde for ulike gruppers behov. Vi har gjennom de tre siste årene gjennomført et prosjekt finansiert av SmartOslo - Oslo Kommune sin innovasjonshub hvor formålet har vært å utvikle en porttelefon skreddersydd for eldre og delvis demente brukere. Dette prosjektet har vi gjennomført med meget gode tilbakemeldinger fra både Oslo Kommune og brukeren som har fått løsningen.

Image of an elderly user with the new Defigo Elite

Av tiltak vi har implementert er Defigo Elite og ringeklokkepanelet.

Defigo Elite

Defigo Elite er et eget skreddersydd svarapparat i leiligheten for elitebrukere.

  • Svarapparatet fjernstyres av byggets administrator
  • Det har veldig mye lyd
  • Løsninger for teleslynge
  • Eget lyshorn for varsling ved oppkall for hørselshemmede brukere
  • Brukergrensesnittet kan tilpasses hver enkelt beboer fra det aller enkleste - en stor knapp og ingen innstillinger - til et litt rikere funksjonsnivå
  • En egen løsning som gjør berøringsskjerm om til knapper for brukere som ikke klarer å bruke berøringsskjerm

Ringeklokkepanelet

  • Har skjerm med spesielt god kontrast og lysstyrke og et audiosystem som gjør det mulig for hørselshemmede å bruke
  • Støtte for synshemmede og brukere som ikke klarer å bruke en touchskjerm tilsvarende det vi har på svarapparatet
  • Brukergrensesnitt som simulerer knapper og som gjør det gjenkjennelig for elitebrukere
  • Skjermen vil i fremtiden få flere nye funksjoner som talestyring, støtte for pakke og tjenesteleveranser, adgang for midlertidige brukere via QR kode samt en lang rekke andre funksjoner både for gjennomsnittsbrukeren og de som trenger litt mer.

Man trenger ikke app for å bruke Defigo, det er fullt mulig å ta i mot besøkende med en vanlig - “Doro” telefon og faktisk er det over 10% av brukeren våre som ikke bruker app i dag. Videre kan man få adgang til bygget med å bruke adgangsbrikker i stedet for en smartelefon.

Dette er noen av de viktigste tingene vi gjør.

I tillegg er det tusen elementer fra valg av fonter, størrelse på knapper, farger og kontraster, lydnivå og utforming av ikoner som er nøye valgt for at Defigo skal kunne brukes av nettopp alle.

Flere aktører i bransjen tilbyr porttelefon-funskjoner basert på en QR-kode. Selv om disse kan være praktiske for vanlige brukere, krever de at man har en vanlig porttelefon i tillegg. Allerede ved det faktum at man krever at brukeren har en smarttelefon for å bruke systemet er man i brudd både med universell utforming og med Lov om likestilling og forbud mot diskriminering. Eldre brukere vil ikke kunne bruke en app hverken for å ta i mot besøkende eller for å besøke noen, og løsningen ivaretar heller ikke andre grupper som svaksynte, hørselshemmede eller de med somatiske eller kognitive utfordringer.

Det er også et viktig spørsmål om lovligheten av å kreve at brukere avgir personinformasjon for å bruke en porttelefon utover det som har vært vanlig i en klassisk løsning og som vi har videreført i Defigo.

I vår reise med Defigo har vi lært verdien av å lytte til og forstå de ulike behovene som våre brukere har. Dette har ikke bare formet våre produkter, men også styrket vår overbevisning om å fortsette å innovere. Vi forplikter oss til å utforske nye løsninger som kan styrke fellesskapet og fremme inkludering, og vi håper du vil være med på denne reisen mot en mer tilgjengelig fremtid.

_____________

Se webinaret om Universell utforming i eiendomsbransjen her:

Innholdsfortegnelse

Eksperter på adgangskontroll

Dykk ned i de nyeste trendene, dra nytte av ekspertanalyser, delta i relevante webinarer med bransjeledere, og oppdag banebrytende teknologier. Alt samlet ett sted for deg som ønsker å følge med på trender i teknologi og eiendom.