Innovasjon for å oppnå lavere og mer forutsigbare kostnader og økt effektivitet

I disse tider med redusert byggeaktivitet og nedgang i eiendomsmarkedet skapes det muligheter for å oppnå konkurransefortrinn med innovative løsninger.

Det er ikke nytt at utfordringer driver innovasjon og verdiskaping. I disse tider med redusert byggeaktivitet og nedgang i eiendomsmarkedet skapes det muligheter for å oppnå konkurransefortrinn med innovative løsninger. Vi er nå inne i en periode hvor fremoverlente eiendomsselskaper bør tenke nytt og reposisjonere seg samtidig som de sparer og effektiviserer driften.

Foran i løypa med smartere bygg

I utfordrende perioder kan kreativitet, innovasjon og proaktivitet være avgjørende for å opprettholde og styrke konkurranseevnen. Det å konsolidere ressurser og iverksette kreative og innovative tiltak for effektivisering og besparelser kan være avgjørende. En del av en slik innsats dreier seg om å velge riktig infrastruktur der en av de avgjørende beslutningene som må tas er om man velger tradisjonelle løsninger eller tar i bruk mer moderne, skybaserte as-a-Service (aaS)-løsninger. Det er påvist at digitalisering og smarte moderne løsninger bidrar til mer effektiv drift, lavere og mer forutsigbare levetidskostnader, samt tilfredse leietakere. Dette fordi at leietakere foretrekker smarte bygg hvor god og sømløs brukeropplevelse er i fokus. Å iverksette enkle tiltak som implementering av et smart, digitalt, adgangssystem kan bidra til betydelige kostnadsbesparelser og effektivitet samtidig som det gjør eiendommen mer attraktiv for leietakere.

Lave og forutsigbare levetidskostnader

Med skybaserte adgangsløsninger som tilbys som en tjeneste (aaS) får du alt av oppgraderinger, service, support og vedlikehold inkludert i tjenesten. Når alle kostnader tas høyde for blir dette en betydelig mer kostnadseffektiv modell over tid, hvor uforutsette kostnader unngås samtidig som løsningen vedlikeholdes og kontinuerlig utvikles. Dette bidrar til skalerbarhet, samt at leverandøruavhengigheten som ikke-proprietære løsninger tilbyr fører til mer forutsiktbare kostnader og frihet til å velge leverandører når det gjelder, for eksempel installasjon.

Økt effektivitet

Digitale, tjenestebaserte adgangsløsninger gjør det mulig å administrere adgang i sanntid, noe som fører til bedre kontroll over hvem som har tilgang til bygget og betydelig tidsbesparelse. Muligheten til å delegere administrasjon av adgang til leietakere frigjør også tid for driftsansvarlig personell og kan spare opp til et helt årsverk i større eiendommer.

Robust sikkerhet

Intern sikkerhet kan være dyrt, og krever investeringer i brannmurmaskinvare, inntrengningsdeteksjonssystemer og dyktig sikkerhetspersonell. Å holde seg oppdatert om de siste sikkerhetstruslene kan også være ressurskrevende. Med et skybasert system kan du være trygg på at sikkerhetspraksisen utvikler seg kontinuerlig for å møte de siste truslene, og inkluderer viktige funksjoner som kryptering og identitets- og autentiseringsmekanismer.

Bærekraft

Smarte, skybaserte adgangssystemer krever minimalt med kabling noe som både kan føre til mindre kostnader forbundet med installasjon og kopperkabling, men også betydelige besparelser av CO2.

Tiden for innovasjon og digitalisering er nå!

I dagens utfordrende landskap står de aller fleste norske bedrifter, ikke minst eiendomsbedrifter, ovenfor en utfordring hvor maksimering av effektiviteten parallelt med kostnadsreduksjon er avgjørende for å forbli konkurransedyktige. Derfor er tiden nå for å ta i bruk, innovative, digitale løsninger som bidrar til effektivitet, kostnadsbesparelser og ikke minst, bedre brukeropplevelse.

Innholdsfortegnelse

Eksperter på adgangskontroll

Dykk ned i de nyeste trendene, dra nytte av ekspertanalyser, delta i relevante webinarer med bransjeledere, og oppdag banebrytende teknologier. Alt samlet ett sted for deg som ønsker å følge med på trender i teknologi og eiendom.