Skøyenhagen Boligpark: "Defigo er superfleksibelt"

– Jeg ble tipset om Defigo av en teknikker i Telia. Da jeg tok en nærmere titt på konseptet tenkte jeg: «Hvorfor har jeg ikke hørt om dette før? Jeg elsker det!» Defigo er akkurat det vi har lett etter, sier Tim Pettersen.

Sammendrag

Tim Pettersen er styremedlem i Skøyenhagen Boligpark, et sameie med 208 leiligheter hvorav minst 61 er utleid. Siden sameiet ble etablert i 2007 har styret og beboerne vært innom en rekke ulike løsninger for adgangskontroll, uten å finne en god og stabil løsning. Men høsten 2020 tegnet sameiet en avtale med Defigo som kort tid senere leverte en moderne og fleksibel løsning som dekker sameiets behov.

– Jeg ble tipset om Defigo av en teknikker i Telia. Da jeg tok en nærmere titt på konseptet tenkte jeg: «Hvorfor har jeg ikke hørt om dette før? Jeg elsker det!» Defigo er akkurat det vi har lett etter, sier Tim Pettersen.


Introduksjon til Skøyenhagen Boligpark

Skøyenhagen Boligpark er et moderne og veldrevet sameie. Styret er opptatt av å ivareta sin estetikk og sørge for at beboerne har fine, velholdte omgivelser. Derfor var det viktig å velge en adgangskontroll som bevarte estetikken og så bra ut, samtidig som det skulle være enkelt å bruke både for de eldre og for barnefamiliene.


– Vi ønsker å være et fremoverlent sameie som benytter seg av brukervennlige løsninger, sier Pettersen.

Utfordringen

Skøyenhagen Boligpark er et relativt nytt sameie som i utgangspunktet er bygget i en moderne stil og med moderne teknologiske løsninger. Derfor har det for eksempel aldri vært kablede porttelefoner i hver leilighet. Det førte også med seg noen utfordringer da adgangskontrollsystemet skulle oppgraderes fordi det å legge kabler til hver av leilighetene ville vært en stor kostnad for sameiet. Et tradisjonelt adgangskontrollsystem med kablede porttelefoner ville dessuten bryte med den sameiets moderne estetikk.


I tillegg til de praktiske utfordringene med selve installasjonen av et nytt system, var styret bekymret for mengden arbeid de selv måtte legge ned i dette. I et sameie med mange leiligheter kan styret fort måtte håndtere mye administrativt arbeid, særlig i forbindelse med hyppig inn- og utflytting. Pettersen erfarte at dette tok mye tid og at systemet sameiet brukte var så komplisert og lite brukervennlig at det nesten ikke var mulig å lære det bort til andre. Det resulterte i at han ble alene om å måtte utføre mye av det administrative arbeidet.


– Hvis en av beboerne ønsket å oppdatere navnet på ringeklokka si måtte jeg ned i det tekniske rommet som tilhørte det aktuelle bygget. Der var det en datamaskin som jeg måtte koble meg på for å gjøre oppdateringen. På grunn av at det var så tidkrevende endte det ofte opp med at jeg samlet opp en del henvendelser og tok et skippertak. Det førte til at oppdateringer kom sent og at jeg måtte bruke mye tid i det tekniske rommet, forteller Pettersen.


I tillegg til det administrative arbeidet opplevde Pettersen og styret i Skøyenhagen Boligpark at det til stadighet var systemnøkler og etter hvert også nøkkelbrikker på avveie.


– Vi begynte med systemnøkler, men gikk etter hvert over til et nøkkelbrikkesystem. Dessverre var heller ikke dette et godt system for oss og vi ble ikke kvitt problemet med nøkler som gikk tapt. Selv om det ikke er like kostbart å erstatte en nøkkelbrikke, utgjør det fremdeles en risiko for innbrudd og tyveri, forteller Pettersen.


På grunn av at styret i Skøyenhagen Boligpark var nødt til å bruke så mye tid på administrasjon av boenhetene var de stadig på utkikk etter en mer brukervennlig og fleksibel løsning. Utfordringen med å bytte system og leverandør gikk ofte på at det var nødvendig for leverandøren å gjøre større inngrep i de elektriske installasjonene. Det er kostbart for et sameie å strekke kabler til 208 leiligheter. En slik oppgradering ville derfor vært en stor investering som hadde låst mye kapital i maskinvare og annen teknologi.

Løsningen

Løsningen på alle utfordringene Skøyenhagen Boligpark opplevde med det gamle systemet var å installere Defigo.


– Med Defigo var det liten risiko i forbindelse med investering. Vi trengte ikke å gjøre noen store endringer i verken leilighetene eller i fellesarealet. Det eneste vi trengte var strøm rundt inngangsdørene, forteller Pettersen.


Skøyenhagen Boligpark har nå en avtale med Defigo som løper i fem år, men Pettersen ser ingen grunn til å ikke fornye avtalen når perioden er over.


– Etter at vi installerte Defigo har vi fått veldig få tilbakemeldinger fra beboerne. Det er et godt tegn og tyder på at beboerne er fornøyde. Det er praktisk for beboerne å kunne bruke Defigo som døråpner og administrere egne brikker direkte i Defigo-panelet eller åpne døra ved med appen på telefonen sin, sier han.

Lærdom

Etter å ha brukt Defigo i litt over ett år sitter Tim Pettersen og Skøyenhagen Boligpark igjen med en opplevelse av å ha valgt den beste løsningen for sameiets behov.


– Det er klart at det var noen i sameiet som var skeptiske til å innføre en ny og moderne løsning. Særlig de litt eldre var redde for at det skulle bli veldig avansert. Men min erfaring er at alle virker å være fornøyde med Defigo. Mye av grunnen til det er nok at Defigo er en såpass fleksibel løsning, sier Pettersen.


Han er trygg på at Defigo var den smarteste og mest kostnadseffektive løsningen Skøyenhagen Boligpark kunne velge. I tillegg er det positivt at løsningen også var den mest estetiske på markedet da sameiet kunne unngå kabler på vegger i oppganger og i leiligheter.


– Og så er det en kjempebonus at løsningen er norsk. Vi liker godt at vi kan støtte et norsk selskap som tenker annerledes og har store ambisjoner. Defigo produserer til og med maskinvaren sin selv. På den måten er det snakk om veldig kortreist teknologi, og det er et viktig poeng for oss, legger han til.


Med en norsk leverandør er det også enkelt å ha en god dialog om det skulle være noe. Pettersen forteller at sameiet har hatt veldig lite problemer med løsningen så langt, men i de tilfeller det har dukket opp noe så har det vært enkelt å få tak i Defigo som har vært behjelpelige med å finne en god løsning. 


– Vi opplever at vi har et godt samarbeid med Defigo og at vi kan komme med ønsker og forslag til nye funksjoner og forbedringer.

Resultater

Med Defigo var det billig å komme i gang. Til tross for skepsis blant noen av beboerne har Defigo vist seg å være en løsning som fungerer for alle. Det er enkelt for styret å tilrettelegge for alle aldersgrupper og det er lite tidkrevende å gjøre endringer.


I motsetning til de andre systemene Pettersen har sett på, kan Defigo leve videre når han etter hvert trekker seg fra styret.


– Systemet er så lett i bruk. Som styremedlem sparer jeg et par timers arbeid i måneden, samtidig som jeg kan gjøre endringene hjemmefra. Systemet er også så brukervennlig at jeg kan trekke meg tilbake fra mitt verv og være trygg på at ting vil fortsette å fungere, sier Pettersen.


Det er ikke bare styret som opplever at Defigo gjør hverdagen enklere. Alle beboerne har nå mulighet til å åpne døra for leveranser, uten at de selv trenger å være hjemme.


– Det gir en trygghet til beboerne og er veldig praktisk i hverdagen. Og når de kommer hjem kan de låse opp døra med mobilen. Det er jo så kult, sier Pettersen.


En siste fordel Pettersen ønsker å trekke frem er muligheten til å tenke kreativt om hvordan Defigo kan brukes. Når løsningen er så fleksibel og brukervennlig er det bare fantasien som setter grenser for hvilke hverdagsutfordringer som kan løses.


– En skikkelig bonus for oss har vært å installere Defigo på døra inn til fellesgarasjen. Tidligere har vi kun hatt mulighet til å åpne den med fjernkontroll. Vi har ønsket oss en bedre løsning, men slitt med å finne en. Så kom vi på at dette kunne løses med Defigo! Denne løsningen har blitt veldig godt mottatt, både av de som bruker bil og de som sykler, legger Pettersen til.

Konklusjon

Pettersen forteller at han har blitt forelsket i systemet. Det er særlig den reduserte mengden administrativt arbeid som er årsaken til det.


– Med Defigo er administrasjon så enkelt! Jeg kan gjøre alle nødvendige endringer fra PC-en min hjemme uten å måtte gå ned i styrerommet. Men til syvende og sist er det kvaliteten på produktet som har betydd mest for oss, sier Pettersen.


Han legger til at investeringen i Defigo har vært kostnadsbesparende for Skøyenhagen Boligpark.


– Sammenlignet med andre løsninger som kan kreve en investering på opptil 750 000 kroner er Defigo en liten investering som kun går på driftsbudsjettet. Det er en stor fordel for oss at vi slipper å binde opp sameiets penger i maskinvare og elektriske installasjoner, konkluderer Pettersen.


Det eneste Pettersen kan sette fingeren på med Defigo er at de ikke er flinke nok til å skryte av produktet sitt.


– Defigo er kjempekult og superfleksibelt! Som sameie har vi mulighet til å gjøre det så enkelt eller avansert som vi ønsker. Systemet kan tilpasses til våre behov og det forbedrer faktisk hverdagen!

Innholdsfortegnelse

Eksperter på adgangskontroll

Dykk ned i de nyeste trendene, dra nytte av ekspertanalyser, delta i relevante webinarer med bransjeledere, og oppdag banebrytende teknologier. Alt samlet ett sted for deg som ønsker å følge med på trender i teknologi og eiendom.