Hvordan Defigo forhindrer tonnevis av CO2-utslipp

Defigo reduserer CO2-utslipp i eiendomssektoren ved å minimere bruken av kobber og maksimere gjenbruk av komponenter. Ved å samarbeide med Climate Point har Defigo vist at de kan forhindre opptil 5,6 tonn CO2 per bygning årlig og strømlinjeforme eiendomsforvaltningen for å ytterligere redusere utslipp.

Defigo reduserer CO2-utslipp i eiendomssektoren ved å minimere bruken av kobber og maksimere gjenbruk av komponenter. Ved å samarbeide med Climate Point har Defigo vist at de kan forhindre opptil 5,6 tonn CO2 per bygning årlig og strømlinjeforme eiendomsforvaltningen for å ytterligere redusere utslipp.

Tekst: Bærekraft er viktig for oss i Defigo, og vi vet at det samme gjelder for våre kunder. Derfor prøver vi å hjelpe dem med å forhindre CO2-utslipp gjennom hele livssyklusen til vårt system og tjenester. Eiendomsindustrien er en av de største bidragsyterne til skadelige utslipp i verden, og står for rundt 40% av de totale globale utslippene. Derfor er fokuset de kommende årene for eiendomsselskaper på å finne mer bærekraftige prosesser og produkter. Enten det er å gjøre eiendommer mer energieffektive, redusere avfall fra byggematerialer eller redusere behovet for transport i eiendomsadministrasjon.

Som en del av eiendoms- og teknologiindustrien er det viktig for oss i Defigo å spille vår rolle i å hjelpe eiendomseiere og forvaltere med å redusere bygningenes utslipp og karbonavtrykk. For å forstå nøyaktig hvor mye Defigo kan bidra, samarbeidet vi med Climate Point, en global leder i å kvantifisere og forutsi klimapåvirkning for å nøyaktig beregne fotavtrykket. Sammen med Climate Point kunne vi konkludere med at Defigo bidrar til at 5,6 tonn CO2 unngås i en gjennomsnittlig stor bygning over en periode på 12 måneder. De fleste av disse utslippene kommer fra Scope 3 upstream and downstream, noe som er et av de vanskeligste områdene å forbedre utslippene på, noe vi er veldig stolte av. Slik gjør vi det.

Avkastning på innvirkning for ett Defigo-system (kilde: Climate Point)

Kabling

I tiår har eiendommer blitt installert med ringeklokkesystemer som krever kabler fra eiendommens inngang, helt frem til hver enkelt leilighet, og bruker i noen tilfeller tusenvis av meter med kobber, en ikke-fornybar ressurs.

"Ved å velge Defigo fremfor mer tradisjonelle adgangskontroller sparer vi 82% på installasjonskostnader og vi kan spare 6.500 mil med kabler på ett av våre største prosjekter – det er kobberkabler hele veien fra Oslo til Jakarta!"

Mustad Eiendom

Når vi designer Defigo-systemet, er vårt fokus på å gjøre det enkelt å bruke, enkelt å installere og mer bærekraftig, og derfor har vi bare to korte kabler som kobler systemet til strøm og kobler ringeklokken til kontrollenheten, 'hjernen' i systemet. Ved å redusere kablingen til et minimum, gjør det ikke bare systemet veldig enkelt å installere, men også mye bedre for planeten, ved å forhindre at mer kobber enn nødvendig blir utvunnet fra jorden.

Gjenvinning av komponenter

Med 30% av utslippene fra eiendommer som kommer fra byggematerialer, var vi bevisste på at det å skape et nytt system ville legge til dette. Selv om produksjon av materialer har kommet langt, kan vi ikke være helt utslippsfrie i denne delen av prosessen. Systemkomponentene er imidlertid av høy kvalitet og kan derfor gjenbrukes til tross for at et system når slutten av sin levetid. Derfor gjenbruker vi mer enn 80 % av komponentene for å lage nye systemer når en interkom blir utdatert og det er tid for fornyelse. Innenfor systemet er det mange forskjellige deler som vil være i god nok stand til å gjenbrukes i et annet system, og dermed holder en stor mengde av det unna søppelfyllinger.

Bruk det du har

Uttrykket ‘Reduce, reuse, recycle’ ('Reduser, gjenbruk, resirkuler') gjelder virkelig for oss i Defigo. For å redusere vår påvirkning på miljøet, er det en veldig enkel ting vi kan gjøre: Bruke det som allerede finnes. Ved å bruke eksisterende teknologi og ressurser, forhindrer vi at enda flere materialer blir utvunnet fra jorden.

Derfor har vi integrert Defigo med eksisterende adgangskontrollsystemer og gjort et API tilgjengelig slik at når du ønsker å digitalisere ditt adgangssystem, kan du implementere Defigo i stedet for å erstatte hele din adgangskontrollinfrastruktur. Du kan implementere Defigo over hele din portefølje av bygninger for å tilby en bedre opplevelse for dine leietakere, mens du administrerer alt i Defigos nettbaserte administrasjonsportal. Jo mindre avfall, jo bedre!

Også, for å imøtekomme alles behov og la folk bruke det de har, kan hvem som helst med en telefon - enten det er en fasttelefon eller en smarttelefon, bruke den til å svare på døren til en besøkende.

På denne måten tar vi vare på alles behov og utvinner ikke mer materialer fra jorden enn nødvendig.

Transport og administrasjon

For eiendomsforvaltere av flere eiendommer fører reising mellom eiendommer for å løse saker som tapte nøkler, eller møte nye leietakere for å overlevere nøkler, til bruk av en betydelig mengde drivstoff over en måned eller et år, og skaper skadelige utslipp.

Det meste av administrativt arbeid blir gjort på nett i disse dager, og Defigo er ikke noe unntak, og lar eiendomsforvaltere gi tilgang online, fra hvor som helst i verden, med et knappetrykk, og eliminerer behovet for å kjøre rundt for å distribuere nøkler.

Med muligheten til å gi og fjerne eiendomstilgang på avstand, trenger ikke eiendomsforvaltere lenger å kjøre til eiendommene sine for å utføre disse oppgavene, noe som sparer mye drivstoff og tonnvis av CO2 hvert år.

Vi samarbeidet med Climate Point for å studere hvordan Defigo reduserer bygningers utslipp og karbonavtrykk.

Konklusjon

Vi kjenner til viktigheten av de neste få årene for å sikre at planeten vår fortsetter å være et godt og sikkert sted for oss og naturen å leve. Derfor er fokuset vårt på å hjelpe kundene våre å lage så lite fotavtrykk som mulig. Vi er stolte av å gå inn for en bedre måte å gjøre adgangskontroll på, og vi er glade for å være en del av så mange individuelle reiser mot å redusere vårt eget og våre kunders klimapåvirkning.

Innholdsfortegnelse

Eksperter på adgangskontroll

Dykk ned i de nyeste trendene, dra nytte av ekspertanalyser, delta i relevante webinarer med bransjeledere, og oppdag banebrytende teknologier. Alt samlet ett sted for deg som ønsker å følge med på trender i teknologi og eiendom.