Generell informasjon

Det er viktig at du leser disse vilkårene nøye før du bruker Defigo. Når du tar Defigo i bruk betyr det at du har både lest og godtatt disse vilkårene. Du kan ikke bruke Defigo hvis du ikke godtar disse.

Vilkårene vil endres av Defigo ved behov, gjeldende versjon av vilkårene vil være tilgjengelig på denne siden.

Krav til infrastruktur

Versjon støtte App – Defigo vedlikeholder apper for smarttelefoner og nettbrett for iOS & Android. Brukere med eldre telefoner kan oppleve at enkelte tjenester, som videostreaming ikke fungerer optimalt og at det kan ta tid å koble opp en videosamtale. Bruk av App forutsetter at telefonen har tilgang til internett via mobilnettet, WiFi eller annet. Dersom nettverket har en lav kvalitet kan dette resultere i en lavere kvalitet på videosamtalen og at det tar lengre tid for oppkobling av denne. Alle kostnader knyttet til datatrafikk til/fra mobiltelefon bæres av brukeren selv.

 

Defigo støtter:

 • de tre siste versjonene av iOS
 • de tre siste versjonene av Android

 

Støtte for Defigo Webadmin – Webadmin er testet med siste versjon av nettleseren Chrome og er utviklet for bruk på en PC eller Mac. Andre nettlesere vil fungere men enkelte funksjoner kan avvike fra måten de er tiltenkt å fungere.

Systemet kobles til 230V bystrøm, det er kundens ansvar å sørge for at nødvendig el-uttak er tilgjengelig på installasjonsstedet.

Basistjenester

Porttelefon

 • Defigo Appen brukes til å ta imot besøk med video, til å åpne egne dører og til å administrere egen informasjon. Kunden og Brukerne kan installere appen på et ubegrenset antall enheter.
 • Vanlig telefon med DTMF (Dual-tone multi-frequency) kan brukes til å ta imot besøk, systemet vil ringe opp det telefonnummeret brukeren er registrert på, brukeren kan taste 5 eller 8 for å åpne døren. For at et besøk skal kunne tas imot som en vanlig telefon kan ikke Brukeren være logget på appen på noen andre enheter.
 • Innstillinger – avhengig av hvilken policy administrator av bygget har valgt kan brukeren selv definere hvordan ringeknappen skal se ut. Innstillinger for ringeknappen kan gjøres per ringepanel Brukeren er registrert på.
 • Ringeknapper: Defigo har fire ulike typer ringeknapper:
  – Individuell ringeknapp
  – Sekvensiell ringeknapp (kan kun konfigureres av leilighetens/bedriftens administrator)
  – Parallell ringeknapp (kan kun konfigureres av leilighetens/bedriftens administrator)
  – Family/business mode
 • Tekst: Brukeren kan selv velge hvilken tekst som skal stå på ringeknappen. Ved bruk av krenkende tekst på ringeknapp kan administrator velge å fjerne Brukeren fra ringe panelet.
 • Bilde: Dersom administrator har tillatt bruk av bilde i bygget kan Brukeren legge et bilde på ringeknappen.
 • Endre ringetone: Brukeren kan velge ringetone i appen.
 • Skjule knapp: Brukeren kan skjule ringeknappen per ringepanel, eller ved å definere en tidsperiode hvor ringeknappen blir skjult/vist automatisk.
 • Videosamtale: Brukere som bruker Defigo Appen eller et Defigobrett vil kunne få en video av besøkende som står ved døren.
 • Skru av video: Brukeren kan skru av video, samtalen kommer da uten video i appen.

Adgangskontroll

Adgang med Defigo appen: Alle dører en bruker har adgang til vises i appen, hvilket system døren er knyttet til er transparent for brukeren. Brukeren kan åpne dørene ved å trykke på dør ikonet.

 • Bruk av adgangskort: Defigo har støtte for miFair: Brukeren kan knytte et adgangskort til bygget, adgangskortet vil åpne alle dører brukeren har adgang til.
 • Administrasjon av adgangskort: Brukeren kan legge til egne kort for et bygg hvis administrator i bygget har tillatt dette. Bruker vil kunne deaktivere/aktivere egne adgangskort dersom de går tapt. Administrator kan legge til adgangskort på en bruker fra WebAdmin.

Brukerprofil

 • Personinformasjon: Brukeren administrerer selv egen personinformasjon direkte i appen.

Administrasjon

 • Defigo Webadmin: Brukes av byggets administrator for administrasjon av brukere og øvrige innstillinger.. Administrator har tilgang til sine bygg direkte i Webadmin.
 • Administrasjon av adgangskort gjøres av admin direkte i Defigo Appen. Administratorer har tilgang til en egen meny hvor de kan fjerne brukere fra bygget.
 • Eier av enhet: Bestemmer hvilken type ringeknapp som brukes for enheten per oppgang.

Support

All support er inkludert i prisen for alle administratorer og for alle brukere. Supporten er ubegrenset, du kan ta kontakt så ofte du trenger det. Det eneste vi forutsetter er at administrator og bruker har satt seg inn i gjeldende veiledninger før de tar kontakt.

Support er tilgjengelig mellom 09:00 og 17:00 på hverdager.

Support hos Defigo kan kontaktes enten via e-post til support@getdefigo.com eller på telefon +47 22 21 00 20. Som bruker av app vil du også kunne sende inn en henvendelse under brukerstøtte i appen ved å fylle ut et skjema.

Feilmelding og feilretting

Feil skal meldes til support@getdefigo.com eller til telefon: +47 22 21 00 20.

Kritiske feil kan meldes utenfor arbeidstid (09:00-17:00) til vår feilrettings telefon: +47 908 83 052.

Defigo vil starte feilretting med en gang en feil er meldt. Etter arbeidstid kan det medføre kostnader, dette vil i så fall opplyses om før arbeidet påbegynnes.

Siste oppdatert: 30 juni 2022.