Allmän information

Det är viktigt att du läser dessa villkor noggrant innan du använder Defigo. Genom att använda Defigo godkänner du att du har läst och accepterat dessa villkor. Du kan inte använda Defigo om du inte accepterar dem.


Villkoren kan ändras av Defigo vid behov, den gällande versionen av villkoren kommer att vara tillgänglig på den här sidan.

Krav på infrastruktur

App-versionsstöd - Defigo underhåller appar för smartphones och surfplattor för iOS & Android. Användare med äldre telefoner kan uppleva att vissa tjänster, som videostreaming, inte fungerar optimalt och att det kan ta tid att ansluta ett videosamtal. Användning av appen kräver att telefonen har åtkomst till internet via mobilnätet, WiFi eller annan anslutning. Om nätverket har låg kvalitet kan detta resultera i sämre videokvalitet och längre tid för att ansluta samtalet. Alla kostnader för datatrafik till/från mobiltelefonen bärs av användaren själv.


Defigo kräver:
iOS-version 13 eller högre

Android-version 10 eller högre


Stöd för Defigo Webadmin - Webadmin är testad med den senaste versionen av webbläsaren Chrome och är utvecklad för användning på en PC eller Mac. Andra webbläsare kommer att fungera, men vissa funktioner kan variera från hur de är avsedda att fungera.


Systemet ansluts till 230 V stadselektricitet, det är kundens ansvar att se till att det nödvändiga eluttaget finns på installationsplatsen.

Grundläggande tjänster

Porttelefon

 • Defigo-appen används för att ta emot besök med video, för att öppna egna dörrar och för att hantera egen information. Kunden och användarna kan installera appen på ett obegränsat antal enheter.
 • En vanlig telefon med DTMF (dual-tone multi-frequency) kan användas för att ta emot
  besök. Systemet kommer att ringa upp det telefonnummer som användaren är registrerad på, användaren kan trycka 5 eller 8 för att öppna dörren. För att ta emot ett besök på en vanlig telefon kan användaren inte vara inloggad i appen på några andra enheter.
 • Inställningar - beroende på vilken policy som fastställts av fastighetens administratör kan användaren själv definiera hur ringknappen ska se ut. Inställningar för ringknappen kan göras per ringpanel som Användaren är registrerad på.
 • Ringknappar: Defigo har fyra olika typer av ringknappar:

– Individuell ringknapp
– Sekventiell ringknapp (kan bara konfigureras av fastighetens administratör)

– Parallell ringknapp (kan barakonfigureras av fastighetens administratör)

– Family/business mode

 • Text: Användaren kan själv välja vilken text som ska visas på ringknappen. Om användaren använder kränkande text på ringknappen kan administratören välja att ta bort användaren från ringpanelen.
 • Bild: Om administratören har tillåtit användning av bild i fastigheten kan användaren lägga till en bild på ringknappen.
 • Ändra ringsignal: Användaren kan välja ringsignal i appen.
 • Dölj knapp: Användaren kan dölja ringknappen per ringpanel eller genom att ange en
  tidsperiod när ringknappen automatiskt visas/döljs.
 • Videosamtal: Användare som använder Defigo-appen eller en Defigo-svarsapparat kan få en video av besökare som står vid dörren.
 • Stäng av video: Användaren kan stänga av videon, samtalet kommer då utan video i
  appen.

Tillträdeskontroll

Åtkomst med Defigo-appen: Alla dörrar som en användare har åtkomst till visas i appen, vilket system dörren är ansluten till är transparent för användaren. Användaren kan öppna dörrarna genom att trycka på dörrsymbolen.

 • Användning av åtkomstkort: Defigo har stöd för miFair: Användaren kan koppla ett åtkomstkort till fastigheten, åtkomstkortet kommer att öppna alla dörrar som användaren har åtkomst till.
 • Hantering av åtkomstkort: Användaren kan lägga till egna kort för fastigheten om fastighetens administratör tillåter det. Användaren kan inaktivera/aktivera egna åtkomstkort om de förloras. Administratören kan lägga till åtkomstkort för användaren från Webadmin.

Användarprofil

 • Personlig information: Användaren hanterar sin egen personliga information direkt i appen.

Administration

 • Defigo Webadmin: Används av fastighetens administratör för att administrera användare och andra inställningar. Administratören har tillgång till sina fastigheter direkt i Webadmin.
 • Administration av åtkomstkort utförs av administratören direkt i Defigo-appen. Administratörer har tillgång till en särskild meny där de kan ta bort användare från fastigheten.
 • Enhetens ägare: Bestämmer vilken typ av ringknapp som används för enheten per trapphus.

Support

All support ingår i priset för alla administratörer och alla användare. Supporten är obegränsad, du kan kontakta oss så ofta du behöver. Det enda vi förutsätter är att administratören och användaren har bekantat sig med aktuell användarmanual innan de kontaktar oss.


Support är tillgänglig mellan 09:00 och 17:00 på vardagar.


Support hos Defigo kan kontakta via e-post till support@getdefigo.com eller telefon +47 22 21 00 20. Som användare av appen kan du också skicka in en förfrågan under användarstöd i appen genom att fylla i ett formulär.

Felrapportering och felsökning

Fel ska rapporteras till support@getdefigo.com eller telefon +47 22 21 00 20.


Kritiska fel kan rapporteras utanför arbetstid (09:00-17:00) till vår felrapporteringslinje: +47 908 83 052.


Defigo kommer att börja felsöka så snart ett fel har rapporterats. Efter arbetstid kan det medföra kostnader, detta kommer i så fall att meddelas innan arbetet påbörjas.

Detta dokument uppdaterades 30.06.2022

Detta dokument översattes 02.10.202

The access control experts

Dive into the latest trends, benefit from expert analysis, and participate in live webinars with industry leaders.
Everything in one place for real estate operators.