Defigo Elite

En enklere måte for alle å ta imot besøkende.‍

En forenklet Defigo-løsning utformet spesielt for eldre eller analoge brukere av Defigo, slik at de kan ta imot besøkende på en trygg og enkel måte.‍

For brukeren

Med Defigo Elite får eldre og analoge brukere en svarapparat med et forenklet grensesnitt for å enkelt motta besøkende.

Grensesnittet består av store knapper og tydelige instruksjoner som informerer brukeren når de kan snakke med besøkende og trykke på knappen for å åpne døren.

For administrator

Eiendomsadministrator, styreleder eller eldrehjemansatte får tilgang til et grensesnitt i webadmin som lar dem justere innstillingene på svarapparat på vegne av den eldre eller analoge brukeren etter behov.

Grensesnittet

Klare instruksjoner i stor skrift some informerer brukeren når de kan snakke med besøkende og trykke på knappen for å åpne døren.

Store knapper med forklarende ikoner.

Klar video av besøkende. Administratorer kan endre lysstyrken på skjermen og volumet på lyden for enkel kommunikasjon.

Dag og natt

For å hjelpe eldre eller analoge brukere vil Defigo Elite-svarapparat alltid vise en statisk skjerm bortsett fra når det kommer inn et anrop.Den statiske skjermen vil informere brukeren om det er dagtid eller nattetid (ved hjelp av tekst og bilder) og hva klokka er.

Defigo for alle

Adgangskontroll er for alle. Derfor kan Defigo-systemet brukes helt uten en smarttelefon, for eldre, analoge brukere eller de uten smarttelefon.

Nøkkelbrikke

Nøkkelbrikken brukes for å komme inn i eiendommen. Når den blir tappet på porttelefonen, vil brukeren få adgang.

Defigo Elite

Eldre og analoge brukere kan enkelt motta besøkende ved å bruke det forenklede svarapparatet.

Hjemmetelefon

Døren kan også åpnes med en hjemmetelefon eller en klassisk telefon.

Defigo Elite ble produsert i samarbeid med Oslo kommune og OsloMet universitet.

Målet med prosjektet var å bringe det moderne Defigo-systemet til en eldre og analog brukergruppe som trenger et enklere format.

Å gi eldre og analoge brukere uavhengighet i å kontrollere tilgangen til eiendommen deres er viktig. Defigo Elite gir dem denne uavhengigheten og sikrer at de kan motta besøkende til eiendommen deres uten stress eller forvirring.

Det gir en trygghet til beboerne og er veldig praktisk i hverdagen.

Og når de kommer hjem kan de låse opp døra med mobilen. Det er jo så kult!
Tim Pettersen
Skøyenhagen Boligpark

Kontakt oss

Har du spørsmål om Defigo Elite? Fyll ut kontaktskjema og få svar på dine spørsmål.